Alergie la iepure - Tipuri

Casa de pierdere în greutate iepure, Bolile la iepuri – simptome și controlul acestora

Alegerea tehnologiei şi a sistemului de creştere a iepurilor…… 4 3. ParticularităŃile tehnologiei propuse şi construcŃia cuştilor ……. Alegerea rasei — o atenŃie deosebită…………………………… Alegerea reproducătorilor…………………………………………. Creşterea casa de pierdere în greutate iepure. EsenŃa metodei de creştere accelerată a iepurilor de casă……. Bazele activităŃii de selecŃie a raselor…………………………….

Prelucrarea dejecŃiilor — sursă suplimentară de venituri………… 15 Bolile iepurilor………………………………………………………… 16 Ce trebuie să ştii……………………………………………… Planul financiar al unei ferme familiale……………………………. CerinŃele principale pentru o fermă de iepuri cu capacitatea de femele ………………………………………………………… 18 Materiale de construcŃie pentru un modul de cuşti……………….

Propunere de proiect………………………………………………… 20 Schema unei posibile asociaŃii a crescătorilor de iepuri…………. În afară de carne, de la iepuri se obŃin şi blănuri excelente. De la iepurii rasei de puf, se obŃine un puf subŃire şi moale, care, din punct de vedere al calităŃii, este ca şi cel de la oile Merinos.

De la doi iepuri maturi, într-un an se obŃine mai mult de 1 kilogram de puf. Grăsimea iepurelui este o materie primă preŃioasă pentru industria farmaceutică şi cosmetică. Modalități ușoare de a scăpa de kilograme prezent, există mulŃi fermieri care doresc să înfiinŃeze o fermă de creştere a iepurilor cu o rentabilitate înaltă, dar potenŃialii crescători nu posedă cunoştinŃe legate de tehnologii.

pierdere în greutate prin coran pierderea în greutate luna trim

Alegerea tehnologiei şi a sistemului de creştere a iepurilor În lume, se aplică o serie de tehnologii progresive de creştere a iepurilor, pe baza unor complexe automatizate foarte eficiente. Aceste complexe permit hrănirea iepurilor cu furaj combinat granulat, pentru creşterea unui iepure fiind necesare numai minute FranŃa.

Pentru construcŃia unor astfel de complexe sunt necesare investiŃii foarte mari. În România, în condiŃiile de azi este oportună crearea de ferme familiale. Pentru aceasta, nu sunt necesare investiŃii mari, mai ales că recuperarea cheltuielilor se face destul de repede. Se pot înfiinŃa ferme cu capacitatea de 10 — femele, care pot produce până la de iepuri pe an. Folosind metoda aceasta de creştere, o fermă de iepuri se poate crea într-un termen scurt, în funcŃie de existenŃa necesarului de mijloace băneşti, de suprafaŃa terenului, de locul amplasării lui, de existenŃa hranei, de zona de climă etc.

Vă propunem o variantă de construire a unei ferme, folosind o tehnologie de creştere a iepurilor care permite crearea unei ferme de 20 — femele cu un număr de până la — iepuri, începând cu o familie de 2 — 3 femele. Tehnologia propusă prevede: - hrănirea nelimitată în regim automat a iepurilor, hrana administrându-se în hrănitoare odată la 6 — 12 zile; - adăparea automată cu apă, încălzirea ei iarna şi completarea acesteia o dată la zile; - curăŃirea semiautomată a cuştilor şi lipsa mirosului de dejecŃii la fermă, care nu permit îmbolnăvirea iepurilor; - creşterea iepurilor şi obŃinerea producŃiei în 4 luni.

Femela alăptează puii până la vârsta de 3 luni.

Creșterea iepurilor: condiții speciale, hrănirea și îngrijirea lor

Iepurele la sacrificare are greutatea de aproximativ 4,5 kg. Ferma construită conform tehnologiei nu necesită o încăpere specială, iar ca rezultat, preŃul ei este de circa 15 ori mai mic decât fermele tradiŃionale.

Indicii tehnico-economici ai unui modul de cuşti : - suprafaŃa ocupată, inclusiv cea de deservire — 8 m.

data pierderea în greutate poate u pierde celulele grase

Date pentru proiect: - iniŃial 10 cuşti module — 10 femele; - la femele este necesar un mascul; 4 - de la o femelă, la o fătare se obŃin cel puŃin 8 pui 4 femele şi 4 masculi ; - perioada de gestaŃie: 30 — 32 zile; - împerecherea: la zile de la naştere; la 70 zile după fiecare fătare; - ciclul de împerechere : zile; - perioada de alăptare: masculii zile şi femelele 90 zile; - perioada de timp pentru înmulŃire şi sacrificare zile.

Începând cu capacitatea de10 femele de reproducŃie, ferma de iepuri se poate mări până la femele într-un interval de 10 luni.

Alergie la iepure

În acest timp, producŃia va fi de iepuri,din care: - capete — pentru mărirea fermei; - — pentru sacrificare; - — iepuri care vor fi folosiŃi în perioada următoare. ParticularităŃile tehnologiei propuse şi construcŃia cuştilor modulelor Cuştile modulele sunt vopsite în alb vopsea albă ignifugă. Culoarea albă îndeamnă crescătorul să menŃină curăŃenia, iar igiena asigură rentabilitatea fermei. Practica arată că iepurii cresc nu numai datorită alăptării, hranei şi apei.

Iepuri de casa Moldova

Lor le este foarte necesar şi aerul curat şi proaspăt. DejecŃiile se colectează într-un vas rezervor care se află sub cuvele de colectare a dejecŃiilor. Rezervoarele sunt ermetice. Urina iepurelui, care este nocivă şi are un miros neplăcut, se scurge la fundul rezervorului, iar fecalele în stare solidă acoperă suprafaŃa urinei din rezervor.

RămăşiŃele de aer nociv sunt absorbite de o Ńeavă specială. Sistemul de evacuare a dejecŃiilor cu care sunt echipate modulele de cuşti exclude practic contactul iepurilor cu dejecŃiile, inclusiv cu mirosul.

Cauzele acestor boli pot fi de natură ereditară îndeosebi consangvinizareaalimentația dezechilibrată, deficiențe legate de întreținerea și îngrijirea animalelor, la care se mai adaugă infecții cu viruși, bacterii, ciuperci sau paraziți, intoxicații și răniri. Pentru a identifica mai ușor apariția bolilor, este necesar ca de la primele simptome să le identificăm și să luăm măsurile care se impun. Unele simptome de prezență a bolilor la iepuri sunt mai ușor de observat, altele mai puțin evidente, dar tocmai de aici se observă măiestria crescătorului care poate interveni și lua măsuri în dependență de caz. Cele mai frecvente boli sunt de natură alimentară, care apar din cauza consumului de furaje mucegăite, alterate, înnămolite. De asemenea, prin furaje se pot strecura agenții patogeni, cum sunt bacteriile sau virușii.

Coccidia, care la început se dezvoltă în organismul iepurelui şi nu prezintă pericol, în contact cu dejecŃiile, într-un interval de 7 zile, la căldură, devine foarte periculoasă. ConstrucŃia modulelor de cuşti dă posibilitate iepurilor să mănânce zi şi mai ales noapte, ceea ce este foarte important, deoarece stomacul lor se deosebeşte radical de cel al altor animale.

Pierderea apetitului la iepurii

Stomacul iepurelui nu se poate contracta şi hrana este împinsă în esofag cu o altă porŃie de hrană. Saliva la iepure se secretă permanent o şuviŃă şi nu numai atunci când primeşte hrana, ca alte animale.

Stomacul secretă suc gastric, indiferent dacă iepurele are hrană sau nu. De aceea trebuie asigurată hrana permanent. Adăpătorile sunt prevăzute cu recipiente în care sunt introduse cu gâtul în jos două vase de plastic, a câte litri fiecare. Apa din vase se scurge până la un anumit nivel, care se menŃine constant, în funcŃie de cantitatea de apă consumată.

Comunica experienta AgroRomania. Click aici. Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea! In sprijinul acestora, publicam cateva informatii generale despre modul in care se hranesc iepurii, alimentatia corecta la iepuri, retete de furaje, norme si ratii de hranire.

Apa în vas se menŃine datorită rarefierii aerului din acesta. În aerul rarefiat, microbii pot supravieŃui, dar nu pot să se înmulŃească şi astfel calitatea apei nu se depreciază. Iarna, apa se încălzeşte până la temperatura corpului iepurelui, folosind încălzitorul electric.

pierderea în greutate a bebelușilor alăptați cum să l facă să piardă în greutate

ConstrucŃia cuibului, care imită o vizuină naturală, unde iepuroaica poate să fete puii fără să fie stresată. Energia electrică folosită dă un impuls de creştere mare şi din 5 start, deoarece puiul consumă toată energia din laptele mamei sale pentru creştere, nu şi pentru încălzirea corpului său.

Tehnologia prevede conducerea fermei folosind computerul şi un program special, care întocmeşte planul zootehnic pentru fiecare zi, efectuează selecŃia, etc. Dacă crescătorul nu are computer, planul zootehnic se întocmeşte folosind metode speciale.

Tehnologia descrisă asigură creşterea iepurilor sănătoşi, calitativi, care după bonitare se pot valorifica altor fermieri, sau pentru carne. Alegerea rasei — o atenŃie deosebită Alegerii rasei trebuie acordată o atenŃie deosebită. Pentru aceasta, trebuie cunoscute particularităŃile diferitelor rase. Alt factor este determinarea exactă a scopului creării fermei: de pildă — pentru carne, pentru puf, sau pentru reproducŃie. Dacă scopul este creşterea iepurilor pentru a avea un venit bun, atunci trebuie efectuate unele cercetări de piaŃă pentru a afla preŃul la carnea de iepure, la blănuri, la puf etc.

Alegerea corectă a rasei, cumpărarea reproducătorilor buni, aplicarea exactă a tehnologiei — înseamnă succes. Nu cumpăraŃi reproducători de la piaŃă sau de la oameni necunoscuŃi!

În România, cele mai răspândite rase de iepuri sunt: Marele alb, Chinchilla, Uriaşul belgian, Argintiu englez, Fluture uriaş, Californiană, Neozeelandeză. Caracteristicele principalelor rase sunt descrise destul de amplu în numeroase lucrări despre iepuri.

 1. Рядом с дверью устроили большой открытый гардероб, куда складывали всю их одежду и прочие пожитки.
 2. Элли попятилась.
 3. А какими были эти существа, какими стали сейчас и зачем им нужны подобные немыслимые небоскребы - это загадка, на которую мы наверняка никогда не получим ответа.
 4. Centrele de slăbire din mumbai
 5. Впереди тропа резко повернула направо, прямо у тропы рос большой куст, покрытый огромными желтыми цветами - они еще не видели цветов в этом лесу.
 6. Прокатимся в челноке, - ответил Орел.
 7. Другой раз Кеплер и Галилей, позаимствовав семейные фонари, направились вдвоем исследовать Нью-Йорк.
 8. Stanford descoperirea pierderii în greutate

Alegerea reproducătorilor Cel mai bine e să procuraŃi reproducătorii de la fermele specializate sau de la fermele înregistrate, care au un efectiv destul de mare, respectă tehnologiile, perfectează actele de vânzare-cumpărare şi poartă răspundere casa de pierdere în greutate iepure iepurii vânduŃi. Inainte de a-i procura, trebuie să vedeŃi ferma de provenienŃă, să faceŃi cunoştinŃă cu tehnologia de creştere, să vă încredinŃaŃi că se efectuează lucrările zootehnice de bază.

Trebuie să aveŃi în vedere că, la fermele mici, cu femele de reproducŃie şi un mascul, este foarte puŃin material de reproducŃie, de aceea nu e indicată procurarea necesarului de reproducători în întregime, ci numai o parte dintre ei. Criteriile la alegere a reproducătorilor sunt: ConstituŃia, aspectul exterior, părul iepurelui, la femele-dezvoltarea organelor de alăptare, la masculi — densitatea corpului şi caracterul. Părul lipit pe părŃile interioare ale lăbuŃelor dinainte — un simptom evident că iepurele este bolnav rinita infecŃioasă, sau guturai.

Nu cumpăraŃi iepuri slabi, nu vă lăsaŃi convinşi că iepurele este de rasă, dar a fost prost hrănit.

CREŞTEREA INTENSIVĂ A IEPURILOR DE CASĂ ÎN MICROFERME

Iepurele sănătos are mereu poftă de mâncare, iar dacă a slăbit din cauza retete dieta disociata insuficiente, acest iepure nu poate oferi pui de calitate. Când cumpăraŃi iepurele, ridicaŃi-l de spate. Dacă este sănătos, va fi ca un arc, se va îndârji, iar cel bolnav va atârna moale.

Bolile și îngrijirea iepurilor Avantajele creșterii iepurilor Atunci când vine vorba despre creșterea iepurilor, principalele avantaje țin de costurile acestui proces, dar și de rezultatele pe care le poți avea.

În mod obligatoriu, să fiŃi atenŃi la starea organelor sexuale şi încredinŃaŃi-vă că nu au probleme. CumpăraŃi iepuri cu ochi senini, vioi, pleoapele să nu fie umflate. InteresaŃi-vă despre productivitatea rasei alese la ferma de iepuri, despre productivitatea părinŃilor iepurilor aleşi.

Este necesară procurarea de la ferma de unde cumpăraŃi iepurii şi a hranei necesare în vederea trecerii treptate de la un mod de furajare la altul, schimbarea bruscă dieta simpla si rapida avea consecinŃe neplăcute ducând până la moartea animalelor.

Creşterea iepurilor ParticularităŃile folosirii femelelor la reproducŃie Femelele se pot da la prima montă la vârsta de luni, dar pentru a avea fătări mai bune e indicat a le împerechea la vârsta de luni, casa de pierdere în greutate iepure funcŃie de rasa aleasă. Rasele mari de iepuri ajung la maturitatea sexuală mai târziu. Femelele de prăsilă se folosesc ani la reproducŃie, dar cele mai valoroase fătări se obŃin în primii ani. Căldurile apar la iepuroaică la fiecare zile şi încetează după împerechere.

Peste casa de pierdere în greutate iepure, la iepuroaica fecundată se pot pipăi iepuraşii, ceea ce pot aprecia crescătorii experimentaŃi. Durata gestaŃiei este de zile, cel mult 35 zile. La o fătare iepuroaica fată 1- 16 iepuraşi, chiar şi 19, dar pentru o dezvoltare normală se lasă cam 8 iepuraşi, în funcŃie de capacitatea de alăptare a mamei lor.

stilul de viață slăbit douglas cea mai mare pierdere în greutate în 2 luni myproana

O particularitate deosebită a femelelor este capacitatea acestora de a fi pregătite pentru împerechere la 3 zile după fătare, ceea ce permite obŃinerea a 10 fătări intensive pe an, sau fătări semiintensive, cu înŃărcarea iepuraşilor la vârsta de de zile. Tehnologia creşterii iepurilor recomandată prevede obŃinerea a fătări pe an şi întreŃinerea iepurilor cu mama lor zile, în funcŃie de rasa de iepuri. Folosirea acestei tehnologii permite păstrarea şi reînnoirea efectivului de prăsilă sănătos şi cu imunitate excelentă contra bolilor.

Planificarea fătărilor Tehnologia propusă permite efectuarea împerecherilor în orice anotimp al anului. Montele se planifică şi se efectuează conform planului zootehnic.

Femelele se împerechează la 70 — 85 zile după fătare. Termenul utilizării efective a masculilor este de până la trei ani, dar în cazul unor reproducători deosebiŃi — până la 5 ani. Regimul de montă al masculilor este: o femelă la două zile. Sfaturi practice : 1. Masculii cu deformări de constituŃie, numai cu un testicul şi cei la care unii dintre pui s-au născut morŃi, sunt înlăturaŃi de la reproducŃie.

Indicii masculilor buni reproducători: respiraŃia normală până după împerechere, dorinŃa de împerechere peste minute, respiraŃie normală după două împerecheri cu un interval de 5 minute. Tehnica împerecherii iepurilor. Până la împerechere, examinaŃi cu atenŃie femelele.

Cele bolnave sau cele care sunt suspecte de boală nu se împerechează.

 • Otrăviri și toxine Simptomele unei pierderi de apetit la iepurii Ar putea fi evident pentru dvs.
 • Iepurele ca animal de companie - Animax Blog
 • Alergie la iepure - Tipuri
 • Tratament Alergie la iepure Mulți oameni suferă de diferite tipuri de alergii, iar reacțiile la animalele de companie, inclusiv iepurii, nu fac excepție.

Pentru împerechere se aleg iepuroaicele care sunt în călduri organele sexuale exterioare sunt înroşite, comportamentul este schimbat: sunt agitate, nu prea mănâncă, poartă în gură fân, sau puf. Pentru împerechere, femela se transportă într-un paner în cuşca masculului. După acomodare, are loc împerecherea, după terminarea căreia masculul emite un sunet specific şi cade pe o parte.

După montă, femela este transportată în cuşca sa şi este adusă înapoi peste vreo două ore. Împerecherea se repetă, după care femela este dusă la locul ei. Important este ca toate femelele să fie fecundate, altfel vor fi pierderi în fermă.

Îngrijirea femelelor gestante şi pregătirea pentru fătare. Pentru iepuroaicele gestante, trebuie create condiŃii foarte bune de întreŃinere: hrană bună, apă proaspătă în cuşcă. Lângă aceste femele nu sunt admise persoane străine, deservirea lor trebuie să fie liniştită, fără zgomote şi strigăte, nu trebuie luate în mână etc. Cu o săptămână înainte de fătare, se pregăteşte cuibul: se dezinfectează, se pune fân, iarna cu două zile înainte se conectează electrotermoforul.

Este momentul cel mai important pentru crescători; durează 40 minute şi are loc mai ales noaptea. Iepuraşii se nasc goi şi orbi. Primul control al cuibului trebuie efectuat în prima zi de fătare.

diete bune tren pentru a pierde rapid grăsimea

Mâinile se spală cu săpun fără miros, femela se izolează în cuşcă şi foarte atent se examinează cuibul. Se numără puii, iar cei care au căzut din cuib se pun înapoi. După aceasta, se acoperă iepuraşii cu puf şi peste o oră, după ce mirosul de om din cuib a dispărut, iepuroaicei i se permite accesul la pui. Aceasta înseamnă că, de la o femelă, se iau puii cam de aceeaşi vârstă şi se pun în cuibul alteia.

La naştere, iepuraşii au greutatea de g. UrmăriŃi creşterea iepuraşilor. Dacă femela are lapte destul, atunci aceştia sunt rotunjori, au privirea sănătoasă, sunt liniştiŃi.

 • Valorificarea Iepurilor pentru Productia de Carne Majoritatea iepurilor de casa sunt valorificati pentru productia de carne.
 • Valorificarea Iepurilor pentru Productia de Carne « Animale
 • De ce animalul dvs. de iepure nu mănâncă
 • Iepurele ca animal de companie Product was successfully added to your shopping cart.
 • Cresterea iepurilor: conditii speciale, hranirea si ingrijirea lor
 • Bolile la iepuri - simptome și controlul acestora
 • (PDF) CREŞTEREA INTENSIVĂ A IEPURILOR DE CASĂ ÎN MICROFERME | Radu Paul Sorin - bijuterieonline.ro

Iepuroaica poate să dea g de lapte la o hrănire, care are loc odată în 24 ore şi în acelaşi timp când ea a fătat. La iepuraşi, ochii se deschid la vârsta de 10 zile, iar începând cu ziua 20 ies din cuib şi încep să guste mâncarea mamei.

Iepuraşii cresc rapid şi la o lună au greutatea de g. ÎnŃărcarea puilor.